+421 (0)905 342261
 
DHCajlane

Ponuka

Ponukový list

Krátkou históriou sa Vám predstavuje dychová hudba ,,Cajlané“.

Dychová hudba v Pezinku má viac ako 140 – ročnú tradíciu.
Vo svojej novodobej histórii – od roku 1991 je úspešnou
a umelecky vyspelou dychovou hudbou na Slovensku
aj dychová hudba Cajlané z Pezinka.
Jej bohatá činnosť zahŕňa účinkovanie na mnohých súťažiach
 a festivaloch na Slovensku, odkiaľ si priniesla množstvo uznaní
a ocenení od uznávaných odborníkov dychovej hudby.
Zo zahraničných aktivít to bolo Rumunsko, Rakúsko, Maďarsko a Česko.
V roku  2000 sa pretransformovala na spolok dychová hudba Cajlané. Predsedom sa stal zakladateľ dychovej hudby Cajlané p. František Féder. Dychová hudba Cajlané je členom ZDHS
a členom Klubu přátel dechovky na Morave.
 Je hlavným organizátorom Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb ,,Dychovky v Preši“,
 ktorý sa koná pravidelne od roku 2001v mesiaci august v Pezinku.
Je to najväčší festival na Slovensku v tomto žánri.
Dvadsaťdvaročná cesta kapely je veľmi kľukatá, ale vedie k tomu,
čo sme si predsavzali už pri jej vzniku - robiť dobrú muziku.
Znamená to veľa hodín skúšok a príprav koncertných programov,
ale hlavne vystúpení pred našimi poslucháčmi.
V našich piesňach je zachytený život, tradície i naša láska k rodnej krajine.
Pri ich tvorbe spolupracujeme s poprednými autormi
a podieľajú sa na nich aj naši členovia.
Prezentovali sme sa i v televíznych a rozhlasových reláciách:
 Zahrajte mi takúto …., Dnes hrá …, Naša naj ..., Muzika lebo nemuzika, chlapi.
Ponúkame Vám hudobnú produkciu a skvelú zábavu na koncertoch, podujatiach, tanečných zábavách, plesoch, jarmokoch, festivaloch
a inych kultúrnospoločenských akciách.
Dychová hudba Cajlané bola v roku 2006 ocenená
,,Medailou za zásluhy o rozvoj mesta Pezinok“

Naše krédo:

Dychová hudba nezanikne, jej krásna živá tradícia to nedovolí!Radi by sme pokračovali v našej úspešnej dvadsaťdva ročnej tradícii a šírili dobré meno nášho mesta Pezinok v celej Slovenskej republike i v zahraničí.
Momentálne pripravujeme už XIV. ročník Medzinárodného súťažného festivalu malých dychových hudieb ,, Dychovky  v Preši ,,
v dňoch 14., 15., 16., 17. augusta 2014.
Pri tejto príležitosti Vám dávame možnosť prezentácie Vašej firmy alebo loga na propagačných materiáloch / bulletin, plagát /, na pódiu pri vystupovaní dychoviek, pri moderovaní a iných Vami navrhnutých možnostiach počas týchto akcií.

/ponukvý list na stiahnutie tu (pdf, 320kB)/
 
Copyright (c)2016 Spolok dychová hudba CAJLANÉ                                                                                                                                                                                           admin